Jesteś tutaj

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2021 r.

Informacja nt. stopnia realizacji wyznaczonych celów i zadań ujętych w planie działalności

Urzędu Żeglugi Śródlądowej  w Bydgoszczy

na rok 2021

według stanu na dzień: 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia

 

Lp.

Cel ogólny zapisany w planie działalności

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Zagrożenie celu ogólne (TAK/NIE)

Podjęte oraz planowane działania zaradcze

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

Osiągnięta wartość na koniec kwartału, którego dotyczy informacja

Planowane

Podjęte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kod klasyfikacji zadaniowej: 11 - Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

1.

Utrzymanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców

 

Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

 

100 %

100 %

 • Szkolenia zgodne z Planem Szkoleń Obronnych na rok 2021 r. przedstawionym przez Ministerstwo Infrastruktury (do wykonania w XI 2021)

 

 1.  

 

2.

Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców

 

Pozamilitarne przygotowania obronne

 

100 %

100 %

 • Szkolenia zgodne z Planem Szkoleń Obronnych na rok 2021 r. przedstawionym przez Ministerstwo Infrastruktury (do wykonania w XI 2021)

 

 1.  

 

3.

Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie

 

Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw

 

100 %

100 %

 • Szkolenia zgodne z Planem Szkoleń Obronnych na rok 2021 r. przedstawionym przez Ministerstwo Infrastruktury (do wykonania w XI 2021)

 

 1.  

 

Kod klasyfikacji zadaniowej: 19 – Transport i infrastruktura drogowa

1.

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków

 

 

 

260/1731

 

 

 

 

 

 

 

 

376/1465

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nakładanie sankcji za naruszenie przepisów dotyczących żeglugi
 • Przeprowadzanie inspekcji statków

 

 • Nakładanie sankcji za naruszenie przepisów dotyczących żeglugi
 • Przeprowadzanie inspekcji statków

 

NIE

 

2.

Zapewnienie działań służących bezpiecznej żegludze na wodach śródlądowych

Procent śródlądowych dróg wodnych poddanych inspekcji

 

67,22

45,86

 

 • Przeprowadzanie inspekcji dróg wodnych
 • Weryfikacja głębokości tranzytowej
 • Poprawa mobilności zaplecza transportowego dla osób realizujących zadanie
 • Przeprowadzanie inspekcji dróg wodnych
 • Weryfikacja głębokości tranzytowej
 • Poprawa mobilności zaplecza transportowego dla osób realizujących zadanie

NIE

 

 

3.

 

Zapewnienie systemu weryfikacji bezpieczeństwa na wodach śródlądowych

 

Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych

 

1731

 

1465

 

 • Przeprowadzanie inspekcji statków

 

 • Przeprowadzanie inspekcji statków

NIE

 

 

 

Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na wystąpienie różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników:

Niższa niż planowana liczba inspekcji wynika z ogłoszonego stanu epidemii, który spowodował ograniczony ruch na wodzie, jak też wygenerował braki zasobów kadrowych pracowników uprawnionych do przeprowadzania inspekcji.

Ilość poddanych inspekcji dróg wodnych została wykonana poniżej planu także ze względu na bardzo niskie stany wód na wszystkich rzekach (susza hydrologiczna) m.in. Bug, Narew, Noteć, Warta, Wisła.

Zamknięcie wybranych odcinków dróg wodnych spowodowanych awariami urządzeń wodnych także przyczyniło się do braku możliwości przejścia statków inspekcyjnych, w terminie dogodnym dla warunków hydrologicznych, zapewniających bezpieczne przeprowadzenie inspekcji szlaku żeglownego.

W sezonie wiosenno-letnim 2021 r., w okresie intensywnej realizacji zadań ustawowych w terenie, wystąpiły okoliczności o nieprzewidywalnym rozmiarze. Do nich należą m.in. awarie łodzi inspekcyjnych i samochodów służbowych, które spowodowały brak możliwości wykonywania inspekcji w zaplanowanych terminach.

Przy obecnym stanie epidemii i suszy hydrologicznej nie oceniono odchylenia negatywnego jako istotne.

 

Podjęto działania w zakresie zwiększenia mobilności pracowników uprawnionych do inspekcji statków poprzez odnowienie środków transportu, w tym nabycie samochodu terenowego dla Delegatury w Warszawie (przyjęto do użytkowania we wrześniu 2021 r.). Złożone zostały także wnioski do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o sfinansowanie zakupu samochodów terenowych i łodzi płaskodennej, lecz ze względu na mocno ograniczone środki Funduszy w bieżącym roku nie otrzymały one dofinansowania.

Na dzień 31.12.2021 r. cele ujęte w planie działalności Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy osiągnięto w stopniu minimalnie zadowalającym.

 

Sporządziła: st. inspektor Anna Kozieł

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.