Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • kompatybilność
 • funkcjonalność

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-07-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Romuald Dragan.
 • E-mail: romualdd@bydg.uzs.gov.pl
 • Telefon: +48 52 320 42 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
 • Adres: ulica Marcinkowskiego 1 , 85-056 Bydgoszcz
 • E-mail: urzad@bydg.uzs.gov.pl
 • Telefon: +48 52 320 42 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku przy ulicy Marcinkowskiego 1 najłatwiej dotrzeć korzystając z chodnika przy ulicy Marcinkowskiego idąc od ulicy dworcowej lub od strony ulicy Marszałka Focha. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych lub słabowidzących. Do głównego wejścia usytuowanego od strony skweru Franciszka Floriana Czakiego prowadzą schody. Nie są one wyposażone w barierki.

Budynek jest dwukondygnacyjny. W budynku brak windy. Toaleta, znajdująca się na parterze budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. drzwi wejściowe do budynku pozwalają na przejazd wózka. Brak rampy podjazdowej. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. +48 52 320 42 30.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

W Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą kontaktować się poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres: urzad@bydg.uzs.gov.pl , bądź na elektroniczą skrzynkę podawczą na platformie ePUAP..

Wejście na I piętro budynku odbywa się za pośrednictwem schodów.

 

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.