Jesteś tutaj

stermotorzysta

Stanowisko
stermotorzysta
Miejsce pracy
Bydgoszcz
Termin składania ofert
31.03.2020 07:45

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

stermotorzysta

 

Możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub współpracy w ramach umowy zlecenia.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

terytorialny zakres działania Urzędu  Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Adres urzędu:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

ul. Marcinkowskiego 1

85-056 Bydgoszcz

 

Warunki pracy:

 • biuro na parterze lub I piętrze – brak wind,
 • praca poza siedzibą urzędu –  wyjazdy służbowe.

Zakres zadań:

 1. dbanie o należyty stan techniczny statków, ich urządzeń i wyposażenia oraz gotowość techniczną, jak również dbanie o ich wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, czystość i stan sanitarny,
 2. utrzymanie na statkach siłowni, mechanizmów i instalacji w stanie pełnej gotowości technicznej,
 3. konserwacja statków, ich urządzeń oraz wyposażenia,
 4. zaopatrzenie statków w paliwo, oleje silnikowe i wodę,
 5. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
 6. przestrzeganie norm maksymalnego obciążenia statku oraz czuwanie nad bezpieczeństwem wsiadania, przebywania na statku i wysiadania osób,
 7. prowadzenie nawigacyjne statku i obsługa silnika,
 8. obsługa radiotelefonu VHF
 9. kierowanie i udział w akcjach ratunkowych oraz udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 10. sterowanie pracą silnika tj. rozruch, kontrola obrotów, smarowanie, chłodzenie, manewrowanie silnikiem i jego odstawianie,
 11. prowadzenie i przechowywanie obowiązujących dokumentów oraz sporządzanie w terminie rozliczeń z materiałów pędnych,
 12. przestrzeganie terminów związanych z odnowieniem ważności dokumentów statkowych oraz atestów osprzętu,
 13. prawidłowe zabezpieczenie statków i siłowni oraz ich wyposażenia na okres przerw eksploatacyjnych – usuwanie śniegu ze statków,
 14. sporządzanie zestawienia robót remontowych z założeniem koniecznych materiałów
  dla wykonania w okresie międzynawigacyjnym prac remontowo-konserwacyjnych z podziałem na prace, które zostaną wykonane we własnym zakresie oraz na prace zlecone,
 15. utrzymywanie ładu i porządku w miejscu stałego postoju statków inspekcyjnych,
 16. dbanie o należyty stan powierzonych maszyn i urządzeń oraz narzędzi,
 17. na polecenie dyrektora Urzędu lub osoby, która go zastępuje, wykonywanie innych prac związanych z działalnością Urzędu.

 

Wymagania niezbędne: ,

 • Wykształcenie: średnie, posiadany patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Praktyczna umiejętność obsługi maszyn, mechanizmów i urządzeń technicznych na  małych statkach, dobra organizacji pracy;
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Staranności, uczciwości dokładności przy realizacji zadań
 • Dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem zdrowia członka załogi statku żeglugi śródlądowej

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Urzędu lub telefoniczny pod numerem  52 320 42 30

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@bydg.uzs.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: : podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.